Endüstriyel Arıtma - Fokus Water

Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri maksimum verim, minimum enerji ve maliyet esasına göre tasarlanmaktadır.
Endüstri ortamında su ihtiyacı ancak doğru şekilde şartlandırılan sularla karşılanabilmektedir.